Częstochowa: Posiąść Ducha Pańskiego cz. II.

przez Franciszkanka

Kolejne spotkanie formacyjne dla sióstr w grupach wiekowych.

Częstochowskie spotkanie przy sercu Matki, (bo to Jasna Góra) i w kręgu Bożego Miłosierdzia, (bo w Dolinie Miłosierdzia) było dla mnie zaproszeniem, aby na nowo z tymi samymi siostrami, co lata temu, pochylić się nad tajemnicą swojego powołania. Ucieszyć się swoim życiem kobiety konsekrowanej i dziękować Bogu za powołanie każdej z nas. Był to także czas, by nieco wypocząć (por. Mk 6, 31) we wspólnocie rówieśniczek, porozmawiać, pośmiać się i trwać na modlitwie. Ogromnym darem tych dni była obecność zaproszonych gości: o…Ryszarda Deca OSPPE i i p. Małgorzaty Dudzińskiej. Ich pełne ognia słowa, świadectwo życia rozpalały nasze serca i wyciskały łzy wzruszenia: Jaki Pan Bóg jest dobry! Dla nich - dla nas - dla mnie! Ze spotkania wyjechałam z rozgrzanym sercem, ogromną tęsknotą za pogłębioną relacją z Bogiem i przeświadczeniem, że przygotował On dla mnie jeszcze wiele niespodzianek. Dziękuję Ci, Jezu, za każdą siostrę, za czas, który mi dałeś, za każde światełko rozbłyskujące w moim sercu.

S. Izabela Romak

Wróć