Cicha noc, święta noc...

przez Franciszkanka

 

Drogie nasze rodziny, znajomi, przyjaciele, dobrodzieje!

Papież Franciszek, 1 grudnia br. w Greccio ogłosił swój list apostolski, w którym uwrażliwia nas byśmy dostrzegli, że Jezus wybrał proste i ubogie życie dlatego, aby uczyć nas uchwycenia tego, co istotne w życiu. To dzięki św. Franciszkowi – pisze papież Franciszek – bardziej rozumiemy, że żłóbek mówi o miłości Boga – Boga, który stał się dzieckiem, aby być blisko każdego człowieka, niezależnie od stanu, w którym się on znajduje, aby ukazać czułość Boga, który jako Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości.

Czy może być piękniejsza nowina, od tej, że Bóg chcąc być blisko każdego człowieka uniża się aż do naszej małości?

Dlatego pozwólmy, by Boże Narodzenie nas zatrzymało, urzekło, zdumiało i pozwoliło zobaczyć Jezusa obecnego w naszych sprawach, na tyle bliskiego – że, aż można się zadziwić.

Bóg nie ograniczył się do tego, by dać nam coś w prezencie, nie poprzestał na słowach, lecz dał nam Siebie. Znak Dziecięcia złożonego w żłobie uobecnia się na wszystkich ołtarzach świata w nie mniej ubogim znaku chleba.

Świętujmy pokój i radość Bożego Narodzenia z taką miłością, z jaką Nowonarodzony staje pośród nas. Nie pozwólmy zgasnąć światłu zapalonemu przez Chrystusa.

Życzymy, by żywa relacja z Bogiem rozpalała serce i czyniła nas wewnętrznie bogatymi, abyśmy w Roku Pańskim 2020 umieli za wzorem św. Franciszka czynić więcej i dokonywać większych rzeczy (Reg 1) .

Z darem modlitwy przy żłobku betlejemskim,

Siostry Franciszkanki

 

Wróć