Chrystus zmartwychwstał!

przez Franciszkanka

 „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 20).

„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim” (1 Tes 4,14).

 

Niech świadectwo pustego grobu rozbudzi w każdym z nas pragnienie spotkania z Chrystusem i przyjęcie Go, jako swego Pana, dla którego warto poświęcić wszystko. Szukajmy Go z wiarą w swojej codzienności, w swojej osobistej Galilei, pośród tego, co na pozór wydawać się może takie zwyczajne, proste i oczywiste. Zmartwychwstały już wyszedł każdemu z nas naprzeciw, jest w drodze, by spotkać się z nami. Miłość Chrystusa prawdziwie wychodzi naprzeciw naszym niepewnościom, smutkom czy bezradności. Z Nim wszystko nabiera nowego, głębszego sensu i wartości.

W okresie wielkanocnym, zwracajmy się do Matki Pana szczególnie w znaku figury fatimskiej z wezwaniem: „Królowo nieba, wesel się, alleluja!”, aby wypraszać nową nadzieję i potrzebne siły, by iść i głosić wszystkim ludziom Ewangelię życia zwyciężającą lęki i śmierć.

Z darem modlitwy przy pustym grobie Zbawiciela,

Siostry Franciszkanki

Wróć