Chojnice: promocja Zeszytów Chojnickich

przez Franciszkanka

 

Już od 1964 roku są wydawane Zeszyty Chojnickie”, prezentowane są zawsze 31 stycznia, w kolejne rocznice powrotu Chojnic w granice państwa polskiego. Jest to Periodyk, który znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo wydawane staraniem Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Urzędu Miejskiego w Chojnicach zawiera zarówno teksty pisane przez lokalnych pasjonatów nauki, nie tylko historycznej, jak i przez uznanych naukowców z dużym dorobkiem, zarówno teksty pisane przez lokalnych pasjonatów.

Dla nas sióstr franciszkanek tegoroczny numer był bardzo wyjątkowy, ponieważ zawierał artykuły naukowe wygłoszone podczas Sympozjum Naukowego z okazji 150 – lecia przybycia Sióstr Franciszkanek do Chojnic. Były to min. Rozprawa naukowa p. dra Jerzego Szwankowskiego:  W obliczu kulturkampfu, chojnickie franciszkanki w latach 1867 – 1875 oraz p. prof.Bożeny Gorczyńskiej – Przybyłowicz : Polityka okupanta hitlerowskiego wobec zgromadzeń zakonnych Kościoła Katolickiego na Pomorzu. Numer zawiera ponadto impresję ks. Ossowskiego wokół kopii obrazu Hermana Hana: Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy, który znajduje się u Sióstr Franciszkanek w Chojnicach. Ponadto w bieżącym numerze odnaleźć można recenzje najnowszych publikacji S. Fabioli Szreder i S. Gabrieli Kręckiej.

 Jesteśmy wdzięczne kolegium pod reakcją Kazimierza Jaruszewskiego i Bogdana Kuffla, za zaproszenie nas na promocje 34  edycji  Zeszytów Chojnickich i i uczczenie w ten sposób 150 – letniej obecności Sióstr Franciszkanek w Chojnicach.

Wróć