Aleppo: podziękowanie od rodzin syryjskich

przez Franciszkanka

 

Od początku powstania projektu Rodzina Rodzinie zorganizowanego przez Caritas Polska, w celu pomocy rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim, polska prowincja Sióstr Franciszkanek objęła swą opieką 4 rodziny, razem 17 osób, wspierając je materialnie i duchowo. W wspieraniu syryjskich rodzin w Syrii włączyła się każda wspólnota na terenie Polski i Białorusi. Otrzymałyśmy list i powyższe słowa podziękowania.

W programie pomoc otrzymało już ponad 8700 syryjskich rodzin, a w pomoc zaangażowało 20 000 polskich darczyńców – rodzin, wspólnot parafialnych, zakonnych, instytucji, firm. Przekazano potrzebującym już ponad 36 milionów złotych. Program świętował już drugą rocznicę powstania i będzie kontynuowany przez cały rok 2019.

Podczas wizyty Caritas Polska odwiedziła kilka potrzebujących rodzin. Została poproszona o przekazanie podziękowań polskim darczyńcom. Wiele z tych rodzin straciło cały swój dobytek oraz pracę i po raz pierwszy w życiu musiały zwrócić się o pomoc. W Aleppo jest bardzo niewiele rodzin, które nie potrzebują pomocy. Te zamożniejsze już dawno opuściły kraj w trosce o przyszłość swoich dzieci. Dzięki inicjatywom takim jak Rodzina Rodzinie mamy pewność, że pomoc trafia do osób najbardziej potrzebujących.

Za: Caritas Polska

  Obecna sytuacja w Syrii

Wojna wkroczyła już w swój ósmy rok trwania. Siły rządowe odzyskały większość terenów Syrii, jednak nadal ścierają się z grupami rebelianckimi, co uniemożliwia stabilizację w kraju.

  • W Syrii pomocy humanitarnej niezmiennie od 2016 roku potrzebuje 13 milionów osób, z czego ta pomoc nadal nie dociera do 8 milionów
  • Przed wojną w Syrii mieszkało 1,2 miliona chrześcijan. Dziś już tylko 450 tysięcy
  • 69% Syryjczyków żyje w skrajnym ubóstwie – tj. za mniej niż 1,9$ dziennie
  • 2,1 miliona dzieci nie chodzi do szkoły (36% wszystkich dzieci w wieku szkolnym)

Obecna sytuacja w Aleppo

Pod koniec 2016 roku linia frontu przesunęła się poza miasto, dzięki czemu znacząco poprawiła się sytuacja bezpieczeństwa. Wojna jednak nie zbliża się ku końcowi, na Syrię nadal nałożone są sankcje, utrudnione jest podróżowanie po kraju. Rodziny stoją przed ogromnym wyzwaniem odzyskania straconych lat nauki swoich dzieci, odbudowania szpitali i miejsc pracy. Sytuacja wielu z nich nadal pozostaje dramatyczna. Rodziny nadal potrzebują pomocy doraźnej.

Projekty Caritas Polska w Syrii

Od stycznia 2018 roku Caritas Polska nawiązała współpracę z ośrodkiem Hope Center w Aleppo, aby rozszerzyć zakres pomocy niesionej w Aleppo. Poza kontynuacją programu Rodzina Rodzinie rozpoczęto szereg inicjatyw o charakterze rozwojowym i duszpasterskim. Dzięki temu wsparciu część potrzebujących może rozpocząć żmudną drogę usamodzielniania się od pomocy z zewnątrz.

Wróć