Adwent czasem czuwania i refleksji nad życiem

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. 

 

Adwent wzywa do wewnętrznej wytrwałości sercem, które w tym błogosławionym czasie się odnawia i oczyszcza. Jakże nie czekać, skoro Syn Boży przybył z wolnej decyzji Boga, narodził się w ubóstwie, by stać się tak bliski człowiekowi, jak to tylko możliwe?

Nam pozostaje tylko wybór wiary polegający na przyjęciu tego ogromnego, zbawczego daru. Własną "wielkość" duchową i głębię wiary możemy mierzyć tym, czego oczekujemy i w czym pokładamy nadzieję. Pozostaje zatem zadać sobie pytanie: A ja, na co czekam?

Wróć