Spotkanie Przełożonych Prowincjalnych w Rzymie i Asyżu

Spotkanie Przełożonych Prowincjalnych w Rzymie

 

W dniach 8 - 17 listopada w Rzymie i Asyżu odbyło się Spotkanie Przełożonych Prowincjalnych i Misji Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

 

 

Myślą przewodnią spotkania był temat: "Odbuduj mój dom: stąpamy po świętej ziemi". Zebranie przeprowadziła Rada Generalna, a udział w nim wzięło 10 sióstr przełożonych prowincjalnych naszej Kongregacji i przełożona misji w Tanzanii. Zgromadzenie nasze obecne jest w 12 krajach świata w liczbie ok. 1600 sióstr.

 

Pracom i rozmowom towarzyszyła troska o przyszłość naszej Kongregacji oraz ożywienie charyzmatu w naszych prowincjach i misjach.

Wróć