Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy ujść nie może (św. Franciszek z Asyżu)

śp. S. Rafaela Pokorna

 

 

W wielkim smutku zawiadamiamy,

że w dniu 18 października br.

w Chojnicach

po zmaganiu się z chorobą nowotworową w wieku 60 lat

odeszła do Pana

śp. S.M. Rafaela Pokorna.

 

 

 

Pogrzeb Jej odbędzie się 22.X.2011 r. o godz.11.00.

w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku.

 

"Błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny"(Ap 13,14)

Wróć