Jubileusz - czas dziękczynienia

Diamentowy jubileusz ślubów zakonych S. Magdaleny i S. Hiacynty w Orliku

Dzień 27 sierpnia, sobota 2011 stał się ważnym dniem w historii naszej prowincji. Dwie siostry: Magdalena Góra i Hiacynta Hillar obchodziły swój diamentowy jubileusz - 60 lecia życia zakonnego. 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

W pięknie przystrojonej kaplicy domu prowincjalnego w Orliku zgromadzili się Krewni sióstr Jubilatek, Przyjaciele, Znajomi oraz Siotry z różnych zakątków naszej Prowincji. O godz.11 czcigodne Jubilatki weszły procesjonalnie do kaplicy z kapłanami i z siostrami z Zarządu Prowincji z przełożoną prowincjalną S. Mironą Turzyńską.

Rozpoczeła się Msza Święta koncelebrowana przez 9 kapłanów. Eucharystii przewodniczył prowincjał Franciszkanów Konwentualnych Prowincji Gdańskiej O. Adam Kalinowski, zaś homilię wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński z Kościerzyny, wikariusz biskupi d.s życia konsekrowanego. Chór Sióstr pięknym śpiewem pod batutą S. Zofii Kasprowicz, uświetnił liturgię zakończoną uroczystym Te Deum.

Po Mszy przełożona prowincjalna S. Mirona Turzyńska w serdecznych słowach podziękowała kapłanom i wszystkim obecnym za wspólną modltwę w intencji siostr Jubilatek. Życzenia były składane w kaplicy.Po życzeniach wszyscy udali się na jubileuszowy obiad.

O godz.15.00., po koronce do Miłosierdzia Bożego, siostry nowicjuszki przedstawiły w kaplicy krótkie spotkanie św. Franciszka z Matką Magdaleną zakończone życzeniami dla Sióstr Jubilatek.

Dziekujemy Panu Bogu za dar życia i powołania naszych Jubilatek. A Siostrom dziękujemy za odpowiedź, jaką przed 60 laty dały Panu Bogu, za każde dobro, jakie stało się ich udziałem, za pracę, jaką wykonywały dla dobra Prowincji, a przede wszystkim dziękujmy za wytrwanie! Pokój i dobro!

S. Ewa Urbańska

Wróć