2 LUTY 2011 - XV Dzień Życia Konsekrowanego

Uroczystość Pierwszej Profesji Czasowej w Tanzanii (2011)

2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, Kościół katolicki obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego.


To szczególny dzień wdzięczności Bogu za dar, jakim dla całego Kościoła jest życie zakonne w jego różnych formach i wymiarach. Specjalny list na Dzień Życia Konsekrowanego przygotowali polscy biskupi. Nosi on tytuł „Odwaga pójścia za Chrystusem”. W liście czytamy, że życie kobiet i mężczyzn wybierających drogę życia zakonnego rozwija się w oparciu o schemat drogi Jezusa Chrystusa: od opuszczenia domu, poprzez doświadczenie pustyni, po całkowite poświęcenie się Bogu. Biskupi zauważają, że bardzo często przeszkodą w odpowiedzi na Jezusowe powołanie staje się „brak wyjścia z domu”. „Dajemy się przestraszyć wizją utraty rodziny, a rodzice – utraty córki czy syna” – piszą. Podkreślają, że „nie ma dojrzałości i dorosłości – w jakimkolwiek rodzaju życia – bez wcześniejszego opuszczenia domu rodzinnego”. 
Biskupi przyznają, że autentyczne życie zakonne nie jest łatwe. Jednak świadomość tego, że można towarzyszyć Jezusowi w realizacji Jego powołania i Jego posłannictwa, wynagradza wszelkie trudy i niedogodności związane z tą drogą życia.
Z listu płynie zachęta do modlitwy o to, by każdy, kto usłyszy w swoim sercu głos powołania, odważnie na niego odpowiedział. Biskupi zwracają też uwagę na to, by nie tłumić głosu powołania w sercach swoich bliskich. „Po naszej odpowiedzi może się rozpocząć fascynująca droga życia zakonnego niejednej i niejednego z nas” – zachęcają.

 

Wróć