Rekolekcje dla dorosłych w Więcborku

Dekalog Jana Pawła II

W dniach 26-28 listopada br. w naszym domu zakonnym w Więcborku odbyły się rekolekcje dla dorosłych, prowadzone przez S. Mirosławę Urbaniak i S. Mironę Turzyńską. Tematem spotkań było: Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki Ojca świętego do Polski w 1991r.

 

Pielgrzymka ta przypadła w chwili, gdy zachłyśnięci wolnością nie chcieliśmy słuchać trudnych słów Papieża. Był to czas, że Jan Paweł II płakał z naszego powodu... gdyż odrzuciliśmy podstawową dla nas katechezę...Teraz nadszedł czas, by do tej katechezy powrócić i nareszcie ją przyjąć.

Nasze spotkanie w Więcborku było próbą odrobienia tej lekcji zadanej nam przez papieża.Czas wspólnej modlitwy, refleksji i dyskusji na pewno pozwolił nam na nowo spojrzeć na prawa dekalogu otrzymanego niegdyś na Synaju i przyjąć je z większą miłością jako dar od Boga.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania.

Wróć