I Spotkanie Przedkapitulne

Piękno życia konsekrowanego

 

 

W dniach 11-12 listopada br. do Orlika zjechały się delegatki na X Kapitułę Prowincjalną, która odbędzie się w przyszłym roku (w lipcu) pod hasłem: Żyjąc charyzmatem św. Franciszka i Matki Magdaleny pokażmy piękno życia konsekrowanego.

 

 

Listopadowe spotkanie skupiło sie wokół pierwszego członu tego tematu: Pokażmy piękno życia konsekrowanego. Siostry delegatki podczas indywidualnej refleksji, adoracji i pracy w grupach na nowo odczytały, że nic i nikt poza Chrystusem nie jest w stanie ukazać piękna i wartości życia konsekrowanego.Pokazać piękno życia zakonnego oznacza ponowne odkrycie piękna miłości, którą jest Bóg i przylgnięcie na nowo do Chrystusa, który jest wcieleniem tej Miłości.  

Wróć