XXX Kapituła Generalna w Rzymie

Siostry Franciszkanki z Orlika: S. Mirona, S. Dominika, S.Tarcyzja, s. Irmina - polskie delgatki na XXX kapitułę Generalną w Rzymie

 

 

Dnia 4 października w Rzymie w Uroczystość św. Franciszka rozpoczęła się XXX Kapituła Generalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Na Kapitułę przybyły 43 delegatki z różnych krajów i kultur, aby rozeznać jak świadczymy o naszej pasji do  Chrystusa wobec całego stworzenia. Zadaniem Kapituły jest także wyznaczenie kierunku, w jakim ma podążąć zgromadzenie w przyszłości.  W przeddzień kapituły delegatki uczestniczyły w uroczystym Transitus (wspomnieniu śmierci św. Franciszka) w Asyżu. Niech obecność Ducha Swiętego i nasza modlitwa towarzyszy temu ważnemu wydarzeniu.Zobacz zdjęcia z przebiegu Kapituły. (NEW)

Wróć