10 lat od pierwszej profesji zakonnej

Dziesięć lat temu, czwartego lipca, odpowiedziałyśmy Bogu (s. Elżbieta, s. Agnes, s. Julia, s. Paula, s. Benedykta) na bezinteresowny dar Miłości - łaskę powołania - mówiąc TAK poprzez I Profesję rad ewangelicznych.
U stóp Matki Bożej Jasnogórskiej mogłyśmy dziękować Dobremu Bogu za Zgromadzenie, w którym możemy realizować swoje powołanie, za każdą przeżytą chwilę w jedności z Panem oraz za dar, jakim jesteśmy dla siebie wzajemnie.
Od Maryi uczyłyśmy się wpatrywać w Oblicze Jej Syna, a także wsłuchiwać się w Jej głos, by każdy dzień był dla nas dniem Zwiastowania, w którym mówić będziemy: "Oto ja służebnica Pańska". Ubogacone duchowo, pojechałyśmy do Olsztyna, by na łonie przyrody, w franciszkańskim gronie, podziwiać piękno stworzeń. A pod koniec dnia, swoją radością i entuzjazmem podzieliłyśmy się ze słuchaczami Radia Jasna Góra. To był niezapomniany czas: przepełniony modlitwą, obfitujący we wrażenia i pełen wspomnień. Jesteśmy wdzięczne wszystkim, którzy umożliwili nam to spotkanie po latach. A może któryś rocznik pójdzie w nasze ślady. Warto!
   

Radosne Jubilatki

Wróć