2 LUTY 2008 - XII Dzień Życia KonsekrowanegoOd 12 lat z inspiracji papieża Jana Pawła II w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, jest obchodzony Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Cel tej inicjatywy jest potrójny. Po pierwsze, odpowiada on osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, które ubogaca i raduje Kościół przez swoje wielorakie charyzmaty. Po drugie - dzień ten ma się przyczynić do lepszego poznania i szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych aktów dziękczynienia za niezwykłe dzieła, których Pan w nich dokonał. W tym dniu osoby konsekrowane gromadzą się w katedrach, wokół Papieża, oraz Pasterzy diecezji, licznych członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby w łączności z ludem Bożym ukazać dar i zadanie ich powołania, różnorodność charyzmatów życia konsekrowanego oraz szczególną obecność we wspólnocie wierzących. Siostry Franciszkanki również uczestniczyły w tych uroczystościach w wielu katedrach Polski, szczególnie swą obecność zaznaczyły w katedrze pelplińskiej.

Wróć