75 - lecie wspólnoty św. Antoniego w Więcborku (27-29.X.2007)

75 - lecie wspólnoty św. Antoniego w Więcborku (27-29.X.2007)

Początki wspólnoty więcborskiej są związane z osobą Ks. Biskupa Stanisława Okoniewskiego i proboszcza więcborskiego ks. Jana Wilmowskiego, którzy w 1932 r zwrócili się do M. Rafaeli Schmitz z prośbą o założenie domu zakonnego w Więcborku. Pragnęli powierzyć Siostrom opiekę nad biednymi, chorymi, przedszkolakami oraz wychowywanie młodzieży. Siostry przyjęły propozycję i 7 października 1932 r. zamieszkały w Więcborku.

WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO to hasło jubileuszu 75 lat pobytu Sióstr w Więcborku.

 

Tematowi WCZORAJ towarzyszyła dziękczynna modlitwa i powrót do początków. Bogactwo historii, wystawy oraz spotkania z autentycznymi świadkami okazały się nowym światełkiem w historii tej wspólnoty.

Nasze DZIŚ ukazała prezentacja działalności każdej Siostry w dzisiejszych czasach na tle słów z Reguły. Można było pełniej uswiadomić sobie, że historia biegnie dalej, a każda Siostra jest jej kontynuatorką. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy i rekreacji.


Nasze JUTRO - należy do Boga. Próbowalyśmy je rozeznać przypatrując się przede wszystkim naszej Założycielce Matce Magdalenie - jej zawierzeniu Opatrzności Bożej. Nasze jutro to nieustanne wypelnianie miłością przepaści między Ewangelią a rzeczywistością naszych czasów. Nie wiemy co nas czeka, ale ufamy jak M. Magdalena, że "Bóg się o nas zatroszczy, jeżeli będziemy żyć jak prawdziwe dzieci św. Franciszka. " Zapraszamy do galerii zdjęć.

Siostry z Więcborka

 

Międzynarodowa Kapituła Namiotów w Brazylii

W dniach 4-14 października 2007 r. w Santa Maria w Brazylii odbyła się Międzynarodowa Kapituła Namiotów zorganizowana przez prowincje brazylijskie: Porto Alegre i Santa Maria. Uczestniczkami w liczbie 134 były delegatki z wszystkich prowincji naszej Kongregacji. Spotkania obejmowały konferencje, prezentacje, modlitwy, panele skupione wokół głownego tematu kapituły: " Nasza franciszkańska duchowość w międzyreligijnym i międzykulturowym dialogu".

Wyjątkowym wydarzeniem był "Międzyreligijny dialog", w któym brali udział przedstawiciele różnych religii. Kapituła Namiotów ożywiła charyzmat i ducha naszej Założycielki, dała ogromne poczucie jedności w różnorodności kultur i języków, umocniła więzi między prowincjami. Wspaniała oprawa artystyczna całego przebiegu kapituły pozwoliłła poznać żywiołową, piękną i pełną radości tradycję oraz kulturę Brazylii. (Zapraszamy do galerii zdjęć) [S. Tarcyzja Kurzec i S. Daniela Pałubicka]

140 LAT POBYTU SIÓSTR FRANCISZKANEK w Chojnicach

7 października 2007 r. Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej obchodziły rocznicę 140-lecia przybycia do Chojnic. Z tej okazji w Bazylice odbyła się uroczysta msza święta, a później Nieszpory. W kościele była też pamiątkowa wystawa zdjęć i dokumentów.
 
     

Zgromadzenie Sióstr powstało 10 maja 1835r. w Heythuysen - Holandia. Ich życie modlitwą i służbą było znane w Holandii i w ówczesnych Niemczech. Dlatego też zostały zaproszone przez duszpasterzy Chojnic zatroskanych o katolickie wychowanie dziewcząt. Głównym inicjatorem był proboszcz ks. Augustyn Behrendt. Siostry od początku przyjazdu tj. 10.10.1867 roku zaangażowały się w prace opiekuńczo-wychowawcze. Prowadziły przedszkole, szkołę elementarną i sierociniec, a wśród ich podopiecznych były również dzieci z rodzin żydowskich i protestanckich.

Siostry od początku pochylały się nad chorymi i biednymi w mieście. Utworzyły przedszkole i sierociniec. Uczestniczyły przy budowie szpitala. Oprócz pracy apostolskiej: "sprzątały, prały, szorowały i wynosiły gruzy". Opatrywały ambulatoryjnie chorych. W drugiej połowie 1886r. zaczęto przyjmować chorych do szpitala urządzonego z dotychczasowych pomieszczeń zajmowanych przez Siostry. Natomiast w grudniu 1887 roku został poświęcony szpital, którego dyrektorem był dr Jan Łukowicz, a pielęgniarkami, salowymi - Siostry. Oprócz pracy w Zakładzie św. Boromeusza i przy potrzebujących w mieście - Siostry przez kolejne dziesięć zim 1886-96 kwestowały w okolicy na rzecz szpitala.
Trudnym doświadczeniem dla Sióstr była I i II wojna światowa, ale i okres międzywojenny.

Po II wojnie władze komunistyczne zaczęły kolejno usuwać Siostry Franciszkanki ze szpitala, z przedszkola, zabierając domy: w 1949 Dom św. Boromeusza (oprócz kaplicy) i Dom św. Józefa, w 1961 Dom Mariański i ostatecznie w 1981r. - Dom św. Franciszka (Siostry zajmowały wówczas część tych pomieszczeń. Nie można pominąć różnych szykan jakie państwowe władze szpitala stosowały wobec Sióstr, a niektóre z nich były bardzo uciążliwe. Pod koniec lat 60-tych zamierzano eksmitować Siostry do baraku przy rzeźni miejskiej. Po wielu perypetiach władze miasta i ZOZ-u wybudowały Franciszkankom dom przy ul. Wysokiej 13 według własnego projektu; dom, który nie spełniał odpowiednich warunków wymagał ciągłych remontów i ulepszeń. Nowy klasztor przy ul. Wysokiej 13 został poświęcony 31 grudnia 1981 roku, a patronem Wspólnoty został św. Franciszek.

W 1992 r. Siostry otworzyły drugi dom w Chojnicach: Dom Matki-Dar Życia, który funkcjonował do 2001r. W tej chwili Siostry prowadzą tam Świetlicę Popołudniową im. Św. Franciszka. Obecnie Siostry pracują jako katechetki w szkołach, pielęgniarki: szpitalu, hospicjum; zakrystianka przy Bazylice Mniejszej, Siostra zajmująca się oprawą liturgiczną podczas Mszy św. w Schronisku dla Nieletnich Chłopców. Poza tym prowadzą apostolstwo modlitwą: to ciche w murach własnych kaplic, ale i to znane chojniczanom: prowadzą modlitwy za zmarłych.

S. FabiolaSzreder

Wróć