Międzynarodowa Kapituła Namiotów w Brazylii

Międzynarodowa Kapituła Namiotów w Brazylii

W dniach 4-14 października 2007 r. w Santa Maria w Brazylii odbyła się Międzynarodowa Kapituła Namiotów zorganizowana przez prowincje brazylijskie: Porto Alegre i Santa Maria. Uczestniczkami w liczbie 134 były delegatki z wszystkich prowincji naszej Kongregacji. Spotkania obejmowały konferencje, prezentacje, modlitwy, panele skupione wokół głownego tematu kapituły: " Nasza franciszkańska duchowość w międzyreligijnym i międzykulturowym dialogu".

Wyjątkowym wydarzeniem był "Międzyreligijny dialog", w któym brali udział przedstawiciele różnych religii. Kapituła Namiotów ożywiła charyzmat i ducha naszej Założycielki, dała ogromne poczucie jedności w różnorodności kultur i języków, umocniła więzi między prowincjami. Wspaniała oprawa artystyczna całego przebiegu kapituły pozwoliłła poznać żywiołową, piękną i pełną radości tradycję oraz kulturę Brazylii. (Zapraszamy do galerii zdjęć) [S. Tarcyzja Kurzec i S. Daniela Pałubicka]

Wróć