Pełna nazwa zgromadzenia:

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej (OSF)

Za przykładem św. Franciszka z Asyżu i Matki Magdaleny Damen ufamy Bożej dobroci i opatrzności. Żyjemy Ewangelią w naszych czasach okazując szacunek całemu stworzeniu.

(Kapituła Generalna 2009)

Hasło: "Bóg się zatroszczy" - DEUS PROVIDEBIT

Siostry Franciszkanki z Orlika
 
 

Założyciele Sióstr Franciszkanek

 

Siostry, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga, łączy nas konsekracja; staramy się o wzajemną akceptację i miłość tworząc rodzinny klimat we wspólnocie.

 

 
Franciszkanki, ponieważ św. Franciszek i Matka Magdalena inspirują nas do miłości Boga i praktykowania miłości bliźniego; chcemy żyć Ewangelią we wspólnocie całkowicie zawierzając Bogu.

od Pokuty, gdyż jesteśmy na drodze ciągłego nawracania się opartego na Słowie Bożym, by wzrastać w wierności Bogu.

i Miłości Chrześcijańskiej, ponieważ miłość jednoczy nas jako wspólnotę i daje nam podstawy do pełnienia naszego franciszkańskiego posłannictwa w świecie.


Siostry Franciszkanki w Carceri


Charyzmatem Sióstr jest franciszkański duch prostoty i służby poprzez: naśladowanie Chrystusa, bycie siostrą mniejszą, życie duchem pokuty i miłości w całkowitym zawierzeniu Bogu, zjednoczenie modlitwy i służby oraz uważanie siebie za narzędzie w ręku Boga. Z franciszkańskiego charyzmatu wyrasta kontemplacja Chrystusa Ukrzyżowanego, radykalne życie Ewangelią w Kościele i całkowite zwrócenie się do Ojca. Siostry Franciszkanki w swym życiu starają się być znakiem sprzeciwu wobec sił przemocy, nienawiści i chciwości. Wprowadzają w życie radość i pokój, braterstwo we wspólnocie i z całym stworzeniem.