Otwarte na znaki czasu staramy się być"znakiem nadziei dla udręczonego świata"(KG 3)

wszędzie tam, gdzie Duch Święty nas posyła.

 

Troszczymy się o chorych w szpitalach, domach społecznych i hospicjum

  w szkołach i przedszkolach jako katechetki i nauczycielki

na misjach w Tanzanii i na Białorusi

w administracji Rycerza Niepokalanej, archiwum, świetlicach

jako zakrystianki i organistki

w dziele ewangelizacji, pielgrzymkach i grupach parafialnych

w dziełach Caritasu, wśród niepełnosprawnych i w pracy charytatywnej

w zwykłej codzienności we wspólnotach