Orlik: Letnie spotkanie sióstr juniorystek

przez Franciszkanka

 

W dniach od 26 czerwca do 9 lipca, jak co roku, klasztor w Orliku wypełnił się pełną młodego entuzjazmu obecnością sióstr juniorystek (sióstr o ślubach czasowych), które przybyły z miejsc swojej codziennej posługi na letnie spotkanie formacyjne. Czas ten rozpoczęłyśmy spotkaniem z Przełożoną Prowincjalną, s. Mironą Turzyńską, podczas którego niektóre z nas otrzymały posłanie do nowych miejsc posługi. Przez następne trzy dni towarzyszył nam br. Adam Zwierz OFM Cap, który wprowadził nas na drogę spotkania Zmartwychwstałego Jezusa w doświadczeniu Marii Magdaleny, medytując 20-sty rozdział Ewangelii według św. Jana. Dni te - wypełnione zarówno przestrzenią ciszy i samotności na osobiste spotkanie z Panem podczas dziennej i nocnej adoracji, jak i wspólnym dzieleniem się tym, czego doświadczyłyśmy teraz i doświadczamy w naszej codzienności. Doświadczenie Marii Magdaleny, uczennicy i oblubienicy poszukującej swego Mistrza, pozwoliło nam zobaczyć naszą relację z Oblubieńcem, w perspektywie Pustego Grobu.

W czasie junioratu nie zabrakło, tradycyjnej pielgrzymki do Wiela w intencji nowych, świętych powołań. Miałyśmy też okazję na budowanie ciepłych (mimo kapryśnej pogody), siostrzanych więzi podczas wspólnego wyjazdu nad morze oraz rodzinnego ogniska. W kolejnych dniach, dzięki refleksjom poprowadzonym przez mistrzynię junioratu, s. Janę Łącz, mogłyśmy przyjrzeć się głębiej owocom Ducha Świętego i Jego działaniu w naszym życiu, jak również przygotować się duchowo do odnowienia na kolejny rok naszych zakonnych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, co miało miejsce 5 lipca. Z wielką radością uczestniczyłyśmy następnego dnia w uroczystości ślubów wieczystych sióstr juniorystek V roku, które kilka dni wcześniej „pożegnałyśmy” w naszej wspólnocie juniorackiej. Na koniec junioratu wyraziłyśmy naszą wdzięczność dla  s. Jany Łącz, która zakończyła swoją posługę jako mistrzyni junioratu, dziękując jej za ogrom poświęcenia i miłości okazanego nam,  życząc jej mocy Ducha Świętego w nowych obowiązkach. Nasze spotkanie formacyjne zakończyłyśmy powitaniem wśród nas s. Majelli Lizińczyk, naszej nowej mistrzyni. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym błogosławionym dla nas czasie.

S. Sancja Fuks OSF

Zafascynowane Bogiem złożyły Śluby Wieczyste w Orliku

     6 lipca br. w zakonnej kaplicy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku podczas uroczystej Mszy św. Siostry: Vianneya Szwarocka, Łucja Szydłowska, Michalina Brożyńska i Antonia Szwed złożyły profesję wieczystą na ręce przełożonej prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej. Do tej ważnej chwili przygotowywały się przez 8 lat formacji w kandydaturze, postulacie, nowicjacie i junioracie. Dzień ślubów wieczystych jest nowym początkiem, decyzją, by już nigdy nie “oglądać się wstecz”, lecz coraz wierniej i gorliwiej podążać za Jezusem Chrystusem przez wszystkie dni, razem z siostrami, które daje Bóg.

Więcej...

Wakacje dla dzieci w Orliku zakończone

Tegoroczne, tygodniowe „Wakacje z Matką Magdaleną” zorganizowane przez Siostry Franciszkanki w Orliku przeżyło 44 dzieci wraz z osobami opiekującymi się nimi: s. Kasjaną, s. Edytą, klerykami z WSD w Pelplinie: Krzysztofem, Patrykiem, Emilem oraz z panią Karoliną i Beatą.

 

Więcej...

Jubilate Deo za 60 i 65 lat życia zakonnego

16 czerwca br. we wspólnocie  orlickiej dziękowałyśmy Bogu za 65 lat życia ślubami zakonnymi S. Otylii Winkowskiej i 60 lat S. Zofii Kasprowicz. W tym niecodziennym dziękczynieniu jubilatkom towarzyszyły Siostry Franciszkanki wraz z przełożoną prowincjalną, s. Mironą Turzyńską i najbliższa rodzina. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył O. Łukasz Rosiak OFM.

Niech Pan prowadzi na dalsze lata życia zakonnego!

Więcej...

Pelplin: Przystań dla duszy

W Pelplinie odbyła się VII „Przystań – warsztaty dla duszy”.

15 czerwca w Pelplinie odbyła się siódma edycja „Przystani – warsztatów dla duszy”, która każdego roku gromadzi młodzież z diecezji pelplińskiej i Pomorza.

Spotkanie rozpoczęło się przedpołudniem na Górze Jana Pawła II, gdzie 6 czerwca 1999 roku Mszę św. odprawił św. Jan Paweł II. Animację muzyczną prowadziły Siostry Franciszkanki. Po wysłuchaniu świadectwa z tego wydarzenia i słowie wstępnym biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny uczestnicy „Przystani” udali się na warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne, medialne, rękodzielnicze oraz liturgiczne.

Więcej...

Lednica - „Podnoszę głowę, bo wiem, że mnie kochasz”!

Według informacji organizatorów w apelu, który odbył się 1 czerwca, uczestniczyło ponad 60 tysięcy młodych, wśród nich oczywiście obecne były Siostry Franciszkanki. Razem z grupami z różnych stron Polski uczestniczyli w nim młodzi z kilku krajów Europy. Obecna była także delegacja z Panamy, gdzie na początku roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem.

Więcej...