Świetlica dla dorosłych - DOMEK MATKI MAGDALENY - w Więcborku


Świetlica w Więcborku

 

Świetlica przeznaczona jest dla osób starszych, szukających bliskości drugiego człowieka. Ze świetlicy może zatem korzystać każdy, kto potrzebuje wsparcia duchowego osób życzliwych i każdy, kto pragnie udzielać życzliwego wsparcia innym, a ma na tyle siły, by sam lub przy pomocy innych mógł dotrzeć do klasztoru Sióstr. Spotkania Świetlicy odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.