Orlik: Przyjęcie do postulatu

przez Franciszkanka

 

15 listopada, dwie kandydatki: Martyna z Katowic i Urszula z pod Rybnika, po zakończeniu okresu kandydatury zostały przyjęte do postulatu. Przełożona Prowincjalna, s. Mirona Turzyńska witając je w orlickiej wspólnocie podkreśliła, że z dalekiego Śląska wybrały się w nieznaną drogę na Kaszuby, niczym Abraham, który zostawił rodzinne Ur, by udać się do ziemi, którą wskazał mu Bóg. Postulantki otrzymały zapalone kaganki ze znakiem Tau, by pamiętały, że jedynym Światłem na drodze życia zakonnego jest sam Jezus Chrystus, który je wybrał.

Postulat trwa od 6 miesięcy do dwóch lat lat. Ma on na celu pogłębienie życia religijnego i zapoznanie się z ideą franciszkańskiego powołania. Postulat pomaga postulantce głębiej rozeznać wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa według sposobu życia św. Franciszka z Asyżu i Magdaleny Damen.  

Martynie i Uli życzymy wytrwałości w budowaniu relacji z Jezusem i podążaniu Jego śladami!

Niech Bóg Wam błogosławi!

100 lat Niepodleglej Ojczyzny

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

Jan Paweł II

11 listopada setną rocznicę odzyskania Niepodległości wraz z rodakami w Polsce i zagranicą uczciłyśmy modlitwą i świętowaniem. Już w sobotę podczas adoracji dziękowałyśmy Bogu za dar Niepoległej Ojczyzny, za wielkich Polaków, którzy walczyli o wolność i oddali swe życie, jak również prosiłyśmy Boga o pomyślność na przyszłość.

Więcej...

Orlik: Zapraszamy na koncert z okazji 100 lat Niepodległej Polski

Niepodległość jest dobrem wspólnym. Siostry Franciszkanki z Orlika wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowały specjalny koncert dla uświetnienia powrotu Polski, po 123 latach na polityczną mapę Europy. Zapraszamy do wspólnego śpiewu naszych pięknych patriotycznych pieśni. Towarzyszyć nam będą muzycy z Malborka.

Więcej...

Orlik: Rekolekcje dla dziewcząt

W dniach: 2. – 4. 11. 2018, kiedy być może większość z nas pochylała się nad grobami swoich najbliższych, otaczając ich modlitwą i pamięcią, Pan Bóg przyprowadził do naszego domu prowincjalnego do Orlika 22 dziewczyny, które zapragnęły poznać i doświadczyć Miłości, która uwalnia. Duchową bazą tego czasu były słowa z Dziejów Apostolskich – Dz 2, 14-39, które uczestniczki rozważały indywidualnie podczas piątkowego Wieczernika Słowa i które posłużyły do wprowadzenia do spotkań w grupie.

Więcej...

Pelplin: Nie tylko dla aniołów

Rekolekcje „Nie tylko dla Aniołów” powstały z myślą o osobach, które nie są zrzeszone w żadnej grupie przyparafialnej.

Dziś to pierwotne założenie ewoluowało w organizowanie dla młodzieży rekolekcji weekendowych o tematyce religijno-społecznej. Uwrażliwiają one młodych ludzi zarówno w kwestiach duchowych, jak i społecznych.  Spotkania „NtdA” odbywają się dwa razy w roku: wiosną i jesienią.  Ostatnia seria odbyła się w dniach 26-28 października. Jak zawsze organizatorów, czyli WSD Pelplin wspiera S. Urszula Rostankowska.

Więcej...

Stella Niagara - Spotkanie Pre - Chapter

W dniach 9 - 19 października w prowincji Najświętszego Imienia Jezus w Stella Niagara odbywa się spotkanie Pre-Chapter przygotowujące Kapitułę Generalną 2019 zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. W spotkaniu uczestniczy Rada Generalna i przełożone prowincjalne zgromadzenia. Polską prowincję reprezentuje S. Mirona Turzyńska. Siostry wspólnie rozważają: czego Bóg oczekuje od kongregacji i misji we współczesnym świecie. 

Więcej...