Sercem przy Słowie - rozważanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w roku A

przez Admin

 
Liturgia Słowa z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do Wieczernika, gdzie zgromadzeni są Apostołowie. Niech to spotkanie ze Słowem poprowadzi nas do przyjęcia Ducha Świętego, którego także nam posyła Jezus.
 
 
"Pokój wam!"
 
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy jak Jezus pragnie, abyśmy byli ludźmi pokoju. Abyśmy szukali tego, co nas łączy, nie tego co dzieli. Abyśmy nauczyli się wnosić dobro w trudne, może czasem konfliktowe sytuacje.
 
 
Pokój znajduje się poprzez krzyż. Pan Jezus posyła do nas Ducha pokoju już po swoim zwycięstwie na Krzyżu. Uczy nas, że zatopieni w Jego miłości będziemy potrafili przetrwać to, co najtrudniejsze. Dla chrześcijanina, człowieka pokoju, nie ma sytuacji, w których nie znalazłby pocieszenia od Ducha Świętego. Jezus tego Ducha posyła dziś do mnie. Tylko czy chcę Go przyjąć?
 
To od tego Ducha mam moc, by wybaczać wszystko, każde zranienie, przykrość. To Duch Święty kieruje mnie na te drogi pokoju, drogi, po których chodzi sam Bóg! Bo błogosławieni są ci, którzy przynoszą pokój, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie! 

s. Oliwia

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

 

Dzień skupienia dla młodych w Więcborku

Zapraszamy młodzież na kolejny dzień skupienia do naszego klasztoru w Więcborku, tym razem pod hasłem: "SERCE SŁUGI". Spotkanie odbędzie się 10 czerwca w godzinach 10:00 - 16:00, a dla chętnych po spotkaniu zapraszamy na film. Zgłoszenia kierujcie mailowo do s. Antonii - antoniaszwed@wp.pl

Czekamy na Was!

Więcej...

Druga seria rekolekcji Lectio Divina ze św. Franciszkiem

W dniach od 21 do 29 maja w naszym klasztorze w Orliku odbywa się druga seria rekolekcji ze świętym Franciszkiem z Asyżu w dynamice Lectio Divina. Bierze w niej udział około 30 sióstr. W modlitewnym skupieniu po raz kolejny towarzyszą siostrom z posługą Słowa Bożego br. Michał Deja OFMCap i br. Piotr Wardawy OFMCap z Centrum Duchowości Honoratianum. Polecamy ten święty czas Waszej modlitwie.

W dniach 22 - 27 maja Msze Święte w klasztorze w Orliku będą odprawiane o godz. 17:30, nabożeństwo majowe po Mszy Świętej.

Więcej...

Sercem przy Słowie - rozważanie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w roku A

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Jezus, wstępując do Ojca, pozostawia uczniom mocną obietnicę, którą usłyszymy podczas niedzielnej Liturgii Słowa, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zatrzymajmy się i pochylmy nad życiodajnym Słowem Boga.

Więcej...

Wizytacja generalna w polskiej Prowincji Sióstr Franciszkanek

W dniach od 12 kwietnia do 20 maja odbywa się kanoniczna wizytacja generalna w polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. W imieniu Rady Generalnej wizytację przeprowadzają: siostra Dirce Limberger, I Radna Generalna oraz siostra Pacyfika Leman, również członkini Rady. Siostry odwiedziły wszystkie domy zakonne naszej Prowincji, gdzie wspólnie mogłyśmy cieszyć się z tego niecodziennego spotkania i umocnić siostrzane więzi.

Więcej...

Sercem przy Słowie - rozważanie na VI niedzielę Wielkanocną w roku A

"Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie." (J 14,21)

W kolejną, już VI Niedzielę Okresu Wielkanocnego Jezus kieruje do Apostołów pełne ciepła zapewnienie o Jego miłości, obecności i obietnicy posłania Ducha Pocieszyciela. Ta obietnica czeka także dla nas. Przyjmijmy zaproszenie Pana, który chce nam się objawiać w Swoim Słowie.

Więcej...