Sieć Bakhita - warsztaty: „Rozpoznawanie procesu zmian”

przez Franciszkanka

W dniach 18-20 września 2020 r. w domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Ostrzycach  odbyły się warsztaty organizowane przez Sieć Bakhita istniejącą przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Działania podejmowana przez Sieć Bakhita koncentrują się na budzeniu świadomości w naszych środowiskach odnośnie handlu ludźmi oraz skłaniają do refleksji nad szerszym kontekstem przemocy i niesprawiedliwości, które dotykają tak wiele osób. W ramach uwrażliwiania różnych grup społecznych Sieć podejmuje organizowanie kampanii i prowadzenie różnych form profilaktyki. Wśród nich ważną rolę pełni działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa. Sieć Bakhita opiera swoją działalność na współpracy między zgromadzeniami, stowarzyszeniami i wspólnotami.

Tematem zajęć warsztatowych było rozpoznawanie procesu zmian. Doświadczeniem i wiedzą podzieliła się s. Anna Bałchan, psychoterapeuta, wspierająca osoby w różnych sytuacjach kryzysowych w „Stowarzyszeniu PoMoc”. W trakcie zajęć nabyłyśmy umiejętności polegające na słuchaniu bez zadawania pytań oraz słuchaniu, aby zrozumieć. Uświadomiłyśmy sobie, że umiejętność słuchania jest istotnym elementem świadczonej przez nas pomocy i komunikacji z osobami pokrzywdzonymi. Pochyliłyśmy się także nad zagadnieniem dotyczącym procesu zmian, który następuje stopniowo i musi być dostosowany do danej osoby. Istotnym momentem w tym procesie jest uświadomienie sobie przez osobę zainteresowaną, że to ona decyduje o swoim życiu i może w nim coś zmienić na lepsze. Osoby poranione muszą być gotowe na przyjęcie danej pomocy czy oferty. Siostra Anna Bałchan podkreśliła, że w towarzyszeniu niezwykłą rolę odgrywa wspieranie i motywowanie. Warsztaty  były czasem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także okazją do odpoczynku nad pięknym jeziorem kaszubskim. 

s. Joana Pietrusiewicz

 

Droga Przebaczenia – Wyjdź z mroku do nowego życia.

W oktawie święta Podwyższenia Krzyża Sw. w dniu 18 września zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Dziemian na Kalwarię Wielewską, która rozpocznie się mszą św. w kościele parafialnym w Dziemianach o godz. 20.00. Tegoroczna edycja nie mogła się odbyć w planowanym terminie z powodu epidemii, dlatego została przeniesiona na termin wrześniowy. Tematem wiodącym są słowa: Droga Przebaczenia – Wyjdź z mroku do nowego życia.

 

Więcej...

Być oblubienicą...

Być oblubienicą...słowa tej pieśni rozpoczęły piękną uroczystość obłóczyn postulantek Wandy z Warszawy i Michaliny z Koronowa oraz pierwszych ślubów zakonnych S. Tobiaszy z parafii Przodkowo. Błogosławieństwo rodziców umocniło najmłodsze siostry naszej prowincji na kolejnym etapie formacji. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo przyjęcia do nowicjatu postulantek, które przyjęły habit zakonny, biały welon i nowe imiona na znak przyobleczenia się w nowego człowieka. Postulantka Michalina przyjęła imię S. Maria Lidia, zaś Wanda otrzymała imię S. Maria Barbara.

 

Więcej...

Jubileusz ślubów zakonnych

15 sierpnia stał się dniem dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar 25 i 50 -lecia ślubów zakonnych sióstr: Małgorzaty, Judyty, Kasjany i Izabeli oraz S. Aleksandry i Bożeny.

Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Bp Arkadiusz Okroj wraz z Ks. Bp Józefem Szamockim. W homilii Ks. Bp Okroj nawiązał do uroczystości Wniebowzięcia NMP i ukazał Maryję jako wzór realizacji misji Boga. 

Więcej...

Śp. S. Helena Pachołek przeszła do Domu Ojca


S
. Helena – Anna Pachołek urodziła się 09 kwietnia 1929 roku w Kruteczku, pow. Czarnków. Przez wiele lat katechizowała dzieci min. w Nowych Bielicach, Warszawie, Wałczu i Więcborku. Po przejściu na emeryturę była członkinią wspólnoty w Chojnicach. Tam można ją było najczęściej spotkać w ogrodzie, który bardzo lubiła. Kiedy sił już było coraz mniej s. Helena zamieszkała w Więcborku. Zmarła w godzinie Miłosierdzia, 27 lipca 2020 r. Jej pogrzeb odbędzie się 30 lipca o godz. 11.00. w kościele parafialnym w Więcborku. 

Więcej...

Błogosławionego dnia Imienin naszej Założycielki

Matko Magdaleno, pochyl się i wyciągnij swoje ręce,

pobłogosław córki swe, prosimy Cię!

Więcej...