Pielgrzymka to droga wiary i szkoła charakteru

przez Franciszkanka

 

Tradycyjnie sierpień jest miesiącem, w którym wyruszają liczne piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi przemierzają wiele set kilometrów, by dotrzeć do tronu Matki w Częstochowie.  

Pielgrzymki piesze trwają najczęściej kilka lub kilkanaście dni i stają się naturalną przestrzenią ewangelizacji, której pierwszym elementem jest dawanie własnego świadectwa. Są rekolekcjami w drodze. Słowo Boże i codzienny udział w Eucharystii związane z trudem pielgrzymowania ułatwiają odkrywanie w sobie zdolności do wymagającej ofiary miłości bliźniego. Pielgrzymki są bardzo istotnym elementem polskiej pobożności. Są naszym narodowym fenomenem, który obejmuje cały kraj – od Bałtyku do Tatr.

 

 

Tegorocznym hasłem pielgrzymowania jest temat Roku Duszpasterskiego Kościoła w Polsce „W mocy Bożego Ducha”. W bieżącym roku, również spora liczba Sióstr Franciszkanek podjęła trud pielgrzymowania z różnych miejsc w Polsce, najwięcej pielgrzymuje w grupach diecezji pelplińskiej. Siostry Franciszkanki można spotkać w grupie kaszubskiej, tczewskiej, kociewskiej, brodnickiej franciszkańskiej (diec. toruńska), warszawskiej czy krakowskiej. Kilka sióstr podjęło trud rowerowej pielgrzymki.

 

 

"Jest taka odległość, której nie wyraża się w kilometrach... to odległość, jaką musi pokonać człowiek chcąc dotrzeć do ludzkiego serca..."

 

 

Życzymy wszystkim pielgrzymów odkrycia Bożej Miłości w każdym ludzkim sercu i doświadczenia Jej we własnym sercu. Niech Maryja prowadzi do swego Syna!

S. M. Leonarda Oldenburg w Domu Ojca

S. M. Leonarda Oldenburg urodziła się 21 grudnia 1929 roku w Zakrzewie.  01 sierpnia 1951 roku została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Zmarła 29 lipca 2019 roku. Jej pogrzeb odbył się 1 sierpnia 2019 r. w kościele parafialnym w Więcborku, następnie jej ciało złożono na cmentarzu parafialnym w kwaterze Sióstr Franciszkanek.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

Więcej...

Częstochowa: Dni Prowincji

W dniach 22/23 lipca Siostry Franciszkanki zgromadziły się w Częstochowie, aby podczas Dni Prowincji dziękować Bogu za 70 lat istnienia polskiej prowincji. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało w Holandii w 1835 r., 152 lata siostry dotarły na ziemie polskie, zaś polska prowincja została powołana 4 października 1948 r.

Dziękczynienie za 70 lat rozpoczęło się 4 października 2018 r. we wspólnotach lokalnych, swój punkt kulminacyjny osiągnęło w dniu 22 lipca – w dzień imienin założycielki Magdaleny Damen w Częstochowie, na które przybyło ponad 80 sióstr z Polski i Białorusi.

Więcej...

Rekolekcje lectio divina w Orliku

W tym roku już po raz VII w Orliku odbyły się rekolekcje w rytmie lectio divina dla 45 osób, głównie Sióstr Franciszkanek. Rekolektanci zgłębiali 4 etapy 4 Ewangelii oraz pogłębienie – Wyjście z niewoli egipskiej, towarzyszło im 4 kierowników duchowych: Ks. Ryszard Stankiewicz SDS, ks. Jakub Raczyński, Ks. Jacek Szewczyk SDB oraz p. Zofia Rubini. Był to bardzo intensywny, bogaty i jakże błogosławiony czas.

Więcej...

Orlik: Letnie spotkanie sióstr juniorystek

JunioratW dniach od 26 czerwca do 9 lipca, jak co roku, klasztor w Orliku wypełnił się pełną młodego entuzjazmu obecnością sióstr juniorystek (sióstr o ślubach czasowych), które przybyły z miejsc swojej codziennej posługi na letnie spotkanie formacyjne. Czas ten rozpoczęłyśmy spotkaniem z Przełożoną Prowincjalną, s. Mironą Turzyńską, podczas którego niektóre z nas otrzymały posłanie do nowych miejsc posługi. Przez następne trzy dni towarzyszył nam br. Adam Zwierz OFM Cap, który wprowadził nas na drogę spotkania Zmartwychwstałego Jezusa w doświadczeniu Marii Magdaleny, medytując 20-sty rozdział Ewangelii według św. Jana.

Więcej...

Zafascynowane Bogiem złożyły Śluby Wieczyste w Orliku

     6 lipca br. w zakonnej kaplicy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku podczas uroczystej Mszy św. Siostry: Vianneya Szwarocka, Łucja Szydłowska, Michalina Brożyńska i Antonia Szwed złożyły profesję wieczystą na ręce przełożonej prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej. Do tej ważnej chwili przygotowywały się przez 8 lat formacji w kandydaturze, postulacie, nowicjacie i junioracie. Dzień ślubów wieczystych jest nowym początkiem, decyzją, by już nigdy nie “oglądać się wstecz”, lecz coraz wierniej i gorliwiej podążać za Jezusem Chrystusem przez wszystkie dni, razem z siostrami, które daje Bóg.

Więcej...