Chojnice: Jubileusz 150 lat obecności Sióstr Franciszkanek w Polsce

przez Franciszkanka

W Chojnicach 20 sierpnia świętowano 150-lecie obecności Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Z tej okazji prymas Polski powiedział, że „siostrę powinno poznawać się po świetle, które jest w niej i którym ubogaca całe otoczenie”.

Jubileuszowe dziękczynienie rozpoczęły Siostry modlitwą za zmarłe siostry spoczywające na cmentarzu chojnickim i kapłanów, którzy 150 lat temu zaprosili Siostry z prowincji holenderskiej do Chojnic.

Uroczystości odbyły się w chojnickiej bazylice pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Mszy św. przewodniczył abp Wojciech Polak. We wstępie do Mszy św. prymas Polski podkreślił, że celem obchodu jest dziękowanie „we wspólnocie wiary i miłości za 150 lat obecności sióstr na tej pięknej ziemi”. „Ta obecność sióstr to przede wszystkim obecność nieba” – mówił metropolita gnieźnieński. Dodał, że „siostrę powinno poznawać się po świetle, które jest w niej i którym ubogaca całe otoczenie”. Prymas podkreślił, że „siostry przynoszą nam światło Boga”.

MATERIAŁ MULTIMEDIALNY NA STRONIE RADIA GŁOS

Wywiad z ks. Prymasem

 

Materiał wideo Chojnice TV:

1. Msza św. sprawowana pod przew. Ks. Prymasa Polski Abpa W. Polaka

2. Oratorium Muzyczne "Ziarno Gorczycy"

3. Odsłonięcie tablicy

Mszę św. z prymasem Polski koncelebrowali biskupi: Józef Szamocki z Torunia i Wiesław Śmigiel z Pelplina oraz około dwudziestu prezbiterów. W homilii biskup Wiesław Śmigiel przypomniał historię przybycia zgromadzenia do Polski, które dokonało się w czasie zaborów. Hierarcha nawiązał do nawałnicy, które przed tygodniem wyrządziła szkody w otoczeniu Domu Prowincjalnego w Orliku. Mimo zniszczenia całego ogrodu, cmentarza, nienaruszone pozostały stacje przyklasztornej drogi krzyżowej oraz figura Maryi Niepokalanej. „W tym wydarzeniu może dostrzec symbol tego wszystkiego, co przeżyły siostry w Polsce przez minione 150 lat” – mówił biskup.

„Kiedy siostry przybywały do Chojnic, tutaj były wyrywane z korzeniami drzewa polskości. Teoretycznie w deklaracjach był dialog, tolerancja i szacunek, a w praktyce konfrontacja i germanizacja” – mówił biskup. Mimo tego, mieszkańcy serdecznie przyjęli siostry a one zaczęły posługę nie tylko wśród katolików, ale również wśród rodzin żydowskich i protestancki, z głęboką wiarą i oddaniem.

„W swojej posłudze w Chojnicach były wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebował pomocy i gdzie wzywał je Kościół” – powiedział dalej hierarcha i zauważył, że trudny czas dla sióstr to również II wojna światowa i okres prześladowań komunistycznych.

Nawiązując do obecnej pracy sióstr franciszkanek, biskup pomocniczy dziękował za ich działalność. „Pomagacie w posłudze parafialnej, katechizujecie, wychowujecie, prowadzicie świetlice, troszczycie się o potrzebujących i pomagacie chorym i starszym w szpitalach, domach pomocy społecznej i hospicjach”. Kaznodzieja zauważył ogromne zaangażowanie Zgromadzenia w życie duszpasterskie diecezji pelplińskiej z oddaniem i zgodnie z zawołaniem Zgromadzenia „Deus providebit – Bóg się zatroszczy”.

Na zakończenie Mszy św. przełożona prowincjalna zgromadzenia s. Mirona Turzyńska przypomniała, że cała wspólnota sióstr odprawiała dziewięciomiesięczną Nowennę dziękczynną z okazji jubileuszu. Siostra stwierdziła również: „Dziękujemy Bogu za ogrom Jego łask, którymi wspierał kolejne pokolenia sióstr, by swoją obecnością i posługą w różnych uwarunkowaniach społecznych mogły świadczyć o Bożej miłości wobec każdego, a zwłaszcza cierpiącego i najbardziej potrzebującego człowieka, szczególnie tutaj w Chojnicach”.

Na zakończenie prymas Polski parafrazując słowa św. Janem Pawłem II, życzył zgromadzeniu „dobrej drogi na następne lata”.

W niedzielnych uroczystościach między innymi wzięła udział przełożona generalna zgromadzenia s. Deborah Lockwood. W obchodach wzięli udział przedstawiciele zakonów i zgromadzeń zakonnych z całej Polski oraz władze samorządowe Chojnic. Przybyły również siostry Franciszkanki z Holandii, Niemiec, Białorusi i Stanów Zjednoczonych.

Przepięknym zakończeniem dnia było muzyczne oratorium "Ziarno Gorczycy" przybliżające historię pobytu Sióstr Franciszkanek w Chojnicach. Zostało ono przygotowane pod kierunkiem s. Michaliny Brożyńskiej przy wsparciu Orkiestry Muzycznej z Malborka.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało 10 maja 1835 roku. Był to dzień, kiedy Katarzyna Damen wraz ze swoimi siostrami zamieszkała w domu zwanym „Krepplem”, który w tym czasie znajdował się poza wsią Heythuysen w Holandii.

Do Polski pierwsze siostry przybyły jesienią w 1867 roku do Chojnic. Obecnie w Orliku, na terenie diecezji pelplińskiej, znajduje się Dom Prowincjalny. Zgromadzenie prężnie się rozwija, czego wyrazem są nowe powołania do wspólnoty.

Siostry pracują w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej. Posługują w parafiach, katechizują, wspierają administrację kościelną, pracują jako zakrystianki i organistki. Bardzo angażują się w działalność charytatywną a także we współczesne formy nowej ewangelizacji. Jednym z ostatnich tego przykładów jest inicjatywa Domu Prowincjalnego w Orliku, jakim była Ekstremalna Droga Krzyżowa na Kaszubach.

za  eKAI

Orlik: Ks. Prymas Polski przewodniczył mszy jubileuszowej z okazji 25 i 50 lecia ślubów zakonnych

W dniu 19 sierpnia, w Orliku przeżywałyśmy jubileusz 50 - lecia ślubów zakonnych S. Alicji Knapik i 25 - lecia  profesji zakonnej S.Bogumiły Muchy, S. Marty Stoltman, S. Pacyfiki Leman i S. Karoli Zmudy Trzebiatowskiej. Dostojna uroczystość odbywała się w cieniu kataklizmu spowodowanego nawałnicą.Pięknym śpiewom w kaplicy towarzyszył ryk pił dochodzący z klasztornego parku. Nieustannie przypominał o tragedii, która odbyła się tydzień temu.

Więcej...

Nawałnica w Orliku

Nawałnica, która nawiedziła Kaszuby dotknęła również nasz klasztor Sióstr Franciszkanek w Orliku. Została zniszczona ogromna powierzchnia lasu, cały park łącznie z cmentarzem. Zostały naruszone również ogrodzenia klasztorne. Dziękujemy Bogu za ocalone budynki, krzyże, figury, ocalały nawet te, które zostały przygniecione ogromnymi drzewami. Pośród tej tragedii to są dla nas znaki nadziei, że Bóg jest miedzy nami. Potrzeba jeszcze dużo pracy do oczyszczenia parku i otoczenia, cieszymy się z każdej pomocnej dłoni. Już dziś dziękujemy naszym rodzinom, przyjaciołom, parafiom, jednostkom OSP, władzom gminy, które pospieszyły nam pomocą. Prace będą trwały jeszcze długo, gdyż teren do uporządkowania jest ogromny.

 

Więcej...

Dziemiany: Ekstremalna Droga Krzyżowa uzyskała tytuł Osobowość Roku 2016

Rada Gminy Dziemiany uchwałą nr XXXVIII/186/17 postanowiła,  że projekt Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Dziemiany - Kalwaria Wielewska otrzymał tytuł Osobowość Roku 2016. Projekt ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników i przyniósł wiele dobra duchowego, także przyczynił się do promocji pięknych terenów kaszubskich. Tytuł został ogłoszony i wręczony wraz z nagrodą pieniężną podczas dorocznego Dnia Dziemian. Nagrodę odebrały  Siostry Franciszkanki, które tworzą ekipę EDK Dziemiany: S. Mirona Turzyńska, S. Daniela Pałubicka i S. Joana Pietrusiewicz. Nagrodę wręczył przewodniczący Rady Gminy Dziemiany p. Krzysztof Rolbiecki. Gratulujemy!

Więcej...

Orlik: Uroczystość pierwszych ślubów zakonnych

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim..."
Oto dziś te słowa Maryi brzmią głośno i wyraźnie w naszych sercach. Bóg - nasz Zbawiciel, pozwolił nam, dzięki swemu wielkiemu Miłosierdziu i łasce, dotrwać do tego dnia i złożyć I śluby zakonne. Odtąd pozwala nam nazywać się naszym Oblubieńcem. Czujemy, że jest to dar niezasłużony, akt czystej i bezinteresownej Miłości Boga do słabego człowieka. Wdzięczne wszystkim za modlitwę i wsparcie - Neoprofeski: s. M. Janina od Jezusa Miłosiernego, s. M. Petra od Św. Józefa i s. M. Wincenta od Matki Bożej Częstochowskiej.

Więcej...

Orlik: Spotkanie juniorystek

Tegoroczny juniorat letni, czyli spotkanie formacyjne dla sióstr juniorystek – sióstr po pierwszych ślubach – dobiegł końca. Jak co roku na dwa tygodnie zjechałyśmy się do Orlika z różnych wspólnot naszej Prowincji i miejsc posługiwania, żeby umocnić się, zaczerpnąć na nowo franciszkańskiego ducha i po prostu ucieszyć się byciem razem, dzielić się tym, jak w codzienności wybrzmiewa nasze pragnienie życia „…jak prawdziwe dzieci św.Franciszka…”

Więcej...