Orlik: Uroczystość Bożego Ciała

przez Franciszkanka

Przypadające w czwartek Boże Ciało to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki ku czci Najświętszego Sakramentu.  Jego głównym punktem jest procesja z Najświętszym Sakramentem, która wyrusza poza mury kościoła. Wierni w ten sposób publicznie wyznają wiarę i czczą Najświętszy Sakrament, niesiony w monstrancji po ulicach miast i wsi.

Galeria z procesji

W Orliku, z udziałem licznie przybyłych wiernych odbyła się procesja do 4 ołtarzy, ustawionych w parku. Dominującą tematyką tegorocznych ołtarzy był przeżywany w Kościele powszechnym Jubileusz Miłosierdzia.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbywały się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. Budowano cztery ołtarze jako stacje procesyjne. W uroczystym pochodzie ze śpiewem uczestniczyło duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa kościelne, szkoły i rzesze wiernych.

Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 17 lutego 1967 r. zmodyfikowała obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym z czterech ołtarzy oraz czytania z czterech Ewangelii, tematycznie związane z Eucharystią.

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Wielu

   7 – 8 maja prawie 30 sióstr Franciszkanek pielgrzymowało wraz z parafią z Leśna na uroczystości odpustowe Wniebowstąpienia Pańskiego we Wielu. Centralnym punktem sobotnich uroczystości była Droga Krzyżowa na Kalwarii, czytana po kaszubsku przy rozsianych w lesie 14 kaplicach na jedynej kalwarii w diecezji pelplińskiej. Siostry w sobotnie popołudnie miały okazję do ewangelizacji i dzielenia się radością franciszkańską wśród pątników. W niedzielę, ks. biskup pelpliński Ryszard Kasyna przewodniczył sumie odpustowej na Kalwarii we Wielu. Przybyło na nią tysiące wiernych. Uroczystościom towarzyszyło upalne słońce, a radość wspólnego pielgrzymowania umocniła wiarę i dodała nadziei na nadchodzące dni.

Więcej...

Kapituła Prowincjalna wybrała nowy zarząd prowincji

Dnia 3 maja podczas obrad XI Kapituły Prowincjalnej w Orliku dokonano wyboru nowego zarządu polskiej Prowincji Maryja Wspomożenie Wiernych.

Na urząd przełożonej prowincjalnej ponownie została wybrana S. Mirona Turzyńska. Na radne prowincjalne zostały wybrane: I radna S. Hanna Piórkowska oraz:  S. Patrycja Kuczyńska, S. Marcelina Knade, S. Majella Lizińczyk. Kadencja nowej rady trwać będzie przez najbliższe 5 lat. Ustępującej radzie dziękujemy za lata posługi pełnej ofiarności, nowemu zarządowi Rady Prowincjalnej życzymy Bożego światła i obfitości Darów Ducha św.w prowadzeniu prowincji.

Więcej...

XI Kapituła Prowincjalna rozpoczęta

30 kwietnia uroczystą mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem O. Filemona Janka OFM, prowincjała prowincji poznańskiej rozpoczęła się XI Kapituła Prowincjalna Sióstr Franciszkanek w Orliku. Tematem przewodnim kapituły są słowa: Zakorzenione w Ewangelii obudźmy świat! Obradom kapituły sprawozdawczo - wyborczej przewodzi Przełożona Generalna, S. Deborah Lockwood.W kapitule bierze udział 35 sióstr delegatek z Polski i Białorusi. Kapituła Prowincjalna jest najwyższą władzą w prowincji i jest wydarzeniem eklezjalnym.

Więcej...

Warszawa: XI Marsz Świętości Życia

24 kwietnia ulicami Warszawy przeszedł XI Marsz Świętości Życia organizowany przez Archidiecezję Warszawską oraz Diecezję Warszawsko-Praską. Początek marszu miał miejsce w warszawskich katedrach, a zakończył się na Placu Zamkowym. Wydarzeniu towarzyszyło hasło: "Człowiek miłosierny życiu zawsze wierny". Według organizatorów, w warszawskim marszu wzięło udział kilka tysięcy osób, wśród nich i Siostry Franciszkanki.

Więcej...

Chojnice: Jubileusz 25 - lecia ślubów zakonnych S. Darii Madajczyk

23 kwietnia, w Uroczystość św. Wojciecha w Chojnicach odbyła się uroczystość 25 - lecia złożenia profesji zakonnej przez S. Darię Madajczyk. Msza św. w int. jubilatki była sprawowana pod przewodnictwem Ks. Andrzeja Szcześniewskiego. Homilię wygłosił ks. Prałat Jacek Dawidowski, który w nawiązaniu do czytań liturgicznych, szczególnie Ps 126, ukazał, że każde Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie. Po homilii, jubilatka odnowiła śluby zakonne. S. Darii życzymy obfitości łask na dalsze lata życia zakonnego!

Więcej...