Niepokalanów: Czas na Szlachetną Paczkę!

przez Franciszkanka

 

Szlachetna Paczka - to akcja, dzięki której możemy dać ludziom wiarę, siłę i nadzieję. Najważniejsze w niej jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem. Historia wielu rodzin czy poszczególnych ludzi pokazuje, jak nieprzewidywalne jest życie, odkrywa ich tragedie, ból, cierpienie a nade wszystko samotność i beznadzieję.

 

 

Jakże wymowne są w tym miejscu słowa papieża Benedykta XVI : „Wiele osób żyje na pustyni. Pustynia posiada kilka form. Istnieje pustynia nędzy, pustynia głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, samotności i zniszczonej miłości”. Istnieje też pustynia ciemności Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika świadomość godności człowieka. Trzeba tam pójść! Ojciec św. Franciszek wzywa nas słowami „Kościół jest wezwany do tego, aby wyszedł na zewnątrz i skierował swe kroki na peryferie. Peryferie wszystkich rodzajów biedy”. Kościół musi tam iść z Chrystusem, bo Bóg chce wejść w ten świat.

Dlatego z błogosławieństwem i wsparciem wspólnoty chciałyśmy odpowiedzieć na wołanie znaków tego czasu. Po odpowiednim przeszkoleniu posługujemy, jako wolontariuszki w akcji Szlachetna Paczka na terenie gminy Teresin, starając się dzięki wsparciu darczyńców i naszej wspólnoty zakonnej, zaradzić indywidualnym potrzebom a często również marzeniom spotkanych ludzi. W naszej zabieganej codzienności zdarza się, iż zapominamy o tym, że czasem trzeba tak niewiele, by pomóc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a którzy żyją tuż obok nas. Szlachetna Paczka pomaga nam zmobilizować się do zorganizowania wspaniałej pomocy, do wyjścia , do poznania tych ludzi, do uczestniczenia w ich biedzie, do bycia z nimi. Po każdym spotkaniu z nimi czujemy się zawstydzone ich  skromnością, zażenowaniem i wdzięcznością, że ktoś ich odwiedził, że mogli porozmawiać, podzielić się swoją biedą i samotnością. Te odwiedziny są dla nich ważniejsze niż potrzeby, które wymieniają bardzo nieśmiało, często same zauważamy, co byłoby potrzebne. Wracając do wspólnoty czujemy się obdarowane 1000 krotnie więcej, niż możemy dać. Dziękujemy Bogu za dar spotkania i przygotowania się w ten sposób do Świąt Narodzenia Pana.

Już niedługo staniemy na progu stajenki, którą Jezus swoją obecnością zamienił w świątynię. Mamy świadomość, że przekraczając każdy próg, za którym jest człowiek, któremu możemy pomóc, przemieniamy jego dom, niosąc nadzieję i wiarę.

Stajnia stała się świątynią, bo Betlejem łączy niebo z ziemią i sprowadza Maleńką Miłość między ludzi. Niech będzie Bóg uwielbiony poprzez dar spotkania Chrystusa w drugim potrzebującym człowieku.

s. Tarcyzja i s. Urszula

Chojnice: Być jak Maryja

 3 grudnia, w Chojnicach dwanaście dziewcząt przeżywało dzień skupienia, który poprowadziły nasze Siostry. Spotkanie przebiegało wokół tematu „Być jak Maryja”. W katechezie o Matce Bożej S.Cypriana przedstawiła Maryję, do której przyszedł Anioł Gabriel jako zwykłą dziewczynę z Nazaretu, po ludzku – jakich wiele – ale jednocześnie niezwykłą w swej prostocie i ufności Bogu. Natomiast S.Vianneya poprowadziła warsztaty, w których dziewczęta próbowały spojrzeć na swoje życie, konkretne sytuacje, relacje w odniesieniu do słów, postaw i wydarzeń z życia Maryi.

Więcej...

Orlik: Przyjęcie do postulatu

29 listopada, w święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, w Domu Prowincjalnym w Orliku odbyła się radosna uroczystość przyjęcia do postulatu. 4 kandydatki zakończyły wstępny okres formacji zwany kandydaturą i zostały przyjęte na kolejny etap drogi życia zakonnego tzw. postulat. Postulat rozpoczęły: Marika z Moglina, Sylwia z Sępólna Krajeńskiego, Martyna z Kościerzyny i Justyna z Naszacowic k. Nowego Sącza.

Więcej...

Rekolekcje: Nie tylko dla Aniołów w Pelplinie

W listopadowy weekend odbyła się kolejna edycja rekolekcji młodzieżowych: Nie tylko dla Aniołów nt. „Skąd prąd?” Młodzież z diecezji pelplińskiej ( w liczbie około 60) przyjechała do Pelplina, by usiąść u stóp Jezusa, słuchać Jego nauki i napełnić się Miłością. W piątkowy wieczór wielu młodych ludzi przystąpiło do sakramentu pokuty, dając w ten sposób piękne świadectwo wiary. Adoracja oraz Eucharystia to centrum naszego spotkania. Wygłoszone konferencje dotyczyły życia św. Pawła, jego nawrócenia i pełnego zaangażowania w głoszenie Słowa Bożego.

Więcej...

"Rok jubileuszowy dobiega końca, ale nie kończy się czas miłosierdzia!"

Dobiega końca Nadzwyczajny, Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Przyniósł on dla Kościoła, wiele bogatych wydarzeń i łask, głębokich przeżyć i nawróceń. Pan Bóg przez św. S. Faustynę Kowalską, przekazał światu niezwykłe Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Nasz wielki Papież Polak św. Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu w Krakowie. Ten akt stał się impulsem do tego, by kolejne Światowe Dni Młodzieży odbyły się właśnie w Krakowie. Te wielkie wydarzenie jak również 1050. rocznica Chrztu Polski stały się natchnieniem do radosnego dziękczynienia i uwielbienia Boga podczas koncertu, który odbył się 13 listopada w kaplicy Sióstr Franciszkanek w Orliku.

Więcej...

Holy Wins! Święty zwycięża!

Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy! Wigilia Wszystkich Świętych od kilku lat zaczyna nabierać nowego wymiaru. Zamiast upiornego Halloween proponuje się bezpieczną alternatywę Holy wins (Święty zwycięża). Święty Zwycięża promuje świętość, radość, życie, światło i dobroć. Przez nasze wsie i miasta, przechodzą Korowody Świętych, odbywają się Bale Świętych, jak również Noce Świętych. Tradycyjnie w miejscach, w których posługują Siostry Franciszkanki np. w Chojnicach, Więcborku, Człuchowie, Katowicach, czy w Orliku, siostry w sposób czynny przygotowały się do dziękczynienia Kościoła za dar życia świętych i błogosławionych.

Więcej...