S. Franciszka Kraskowska przeszła do Domu Ojca

przez Franciszkanka

Dzisiaj, 23 lutego 2017 r. w Orliku  odbył się pogrzeb śp. S. Franciszki Kraskowskiej. Uroczystościom przewodniczył O. Biskup Błażej Kruszyłowicz OFM Conv.(diec. szczecińska). Postać śp. S. Franciszki podczas homilii przybliżył wik. biskupi ds. życia konsekrowanego, Ks. Prałat Marian Szczepiński. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła najbliższa rodzina, Siostry Franciszkanki, kapłani z sąsiednich parafii, ojcowie franciszkanie z Poznania i Niepokalanowa oraz rekolekcjonista br. Michał Deja OFM Cap.

 

S. Maria Franciszka - Stefania Kraskowska ur. się 20 sierpnia 1932 r. w Warlubiu, tam również przyjęła chrzest. Jako dziecko doświadczyła okrucieństwa II wojny św. Została razem z matką i rodzeństwem wywieziona z domu rodzinnego. Ojca zabrano do obozu koncentracyjnego. W latach 1948 – 49 była uczennicą Szkoły Mariańskiej w Chojnicach prowadzonej przez Siostry Franciszkanki. Tam podjęła decyzję o wyborze drogi życia konsekrowanego. Do zgromadzenia wstąpiła 1 lutego 1950 r. Pierwsze śluby zakonne złożyła 26 lutego 1953 r. w Orliku. W klasztorze przeżyła 67 lat, w tym 64 lata żyła ślubami zakonnymi. Posługiwała na wielu placówkach zakonnych: w Zamku Bierzgłowskim, Czarnem, Poznaniu, Michałowicach, Niepokalanowie, Chojnicach, Warszawie Aninie, Częstochowie, Klęczanach, Więcborku i od 2013 r. w Orliku.

Przez wiele lat byłą organistką i posługiwała siostrom jako przełożona domu. W swym życiu wyróżniała się umiłowaniem modlitwy, rozważaniem Słowa Bożego, umiała się ze wszystkiego cieszyć, doceniała życie wspólnotowe i dar powołania. Na jej twarzy często gościł uśmiech i potrafiła innych wspierać dobrym, radosnym słowem. Pomimo choroby, która dostarczała jej cierpień nigdy się nie skarżyła, do ostatniej chwili zachowała pogodę ducha, mówiąc, że to wszystko nic, wobec tego, co Jezus dla nas wycierpiał.

Niech Pan da jej wieczne spoczywanie!

72 lata temu oddała swe życie

15 lutego przypada 72 rocznica męczeńskiej śmierci S. Adelgund Tumińskiej, która w 1945 r. oddała swe życie w obronie chojnickich dziewcząt atakowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. Na kilka dni przed śmiercią pisała w liście do sióstr w Zamartem: "Trzeba się samemu ofiarować, a to znaczy: przyjmować cierpliwie napomnienia i przykrości od bliźniego, a krzyż i cierpienia od Boga". Swym heroicznym czynem pokazała, że Boża miłość jest silniejsza niż śmierć.

Więcej...

Światowy Dzień Chorego w Orliku

Przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego obchodzimy już po raz 25. Został ustanowiony 11 maja 1992 r. przez papieża Jana Pawła II  - w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu św. Piotra w Rzymie. Światowy Dzień Chorego był obchodzony również w kaplicy Sióstr Franciszkanek w Orliku. Na specjalną mszę św. z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem Najświętszego sakramentu zostali zaproszeni chorzy z najbliższego sąsiedztwa sióstr. Homilię wygłosił O. Łukasz Rosiak OFM. Po mszy św. odbyła się radosna agapa w refektarzu zakonnym.

Więcej...

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

W tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który tradycyjnie obchodzimy w święto Ofiarowania Pańskiego, mając za sobą obchody 1050-lecia Chrztu Polski, warto ukazać, w kontekście polskich dziejów, związek konsekracji zakonnej i konsekracji chrzcielnej. Sobór Watykański II w Dekrecie o odnowie życia zakonnego stwierdza, że członkowie wszystkich instytutów powinni sobie uświadamiać, iż całe swe życie oddali na służbę Bogu, „co stanowi jakąś szczególną konsekrację, która korzeniami sięga głęboko w konsekrację chrztu i pełniej ją wyraża” (nr 5).

Więcej...

S. Zyta Kuklińska przeszła do Domu Ojca

Dnia 27 stycznia 2017 r. w godzinach popołudniowych odeszła do Pana śp. S. Zyta Kuklińska. Do zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wstąpiła w 1951 r. Żyła ślubami zakonnymi przez 62 lata. W czasie swego długiego życia zakonnego była członkinią wielu wspólnot: w Orliku, w Zamku Bierzgłowskim, w Czarnem, w Trzcińcu, w Więcborku, w Głodzinie, w Człuchowie i w Chojnicach. Pogrzeb jej odbędzie się 31 stycznia o godz. 12.00. w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku.

Więcej...

Rekolekcje KSM diecezji pelplińskiej w Sierakowicach

W dniach 13- 18 stycznia nowicjuszka S. Gaudia Rekowska i postulantka Justyna Gomółka posługiwały jako animatorki podczas diecezjalnych rekolekcji dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sierakowicach. Tematem spotkań były słowa: Zło dobrem zwyciężaj! Oto krótka relacja naszych sióstr.

Więcej...